​​اکسترودر cm80:
قطعات چینی
قطعات تابلو آسیایی درجه 1
​​​​​​​ساخت گروه اکیپ


جهت اطلاعات بیشتر از طریق لینک زیر تماس حاصل نمایید:
​​​​​​​

تماس با ما